Девочке прочистили очко и накормили хером

56

58

57

50

49

48

55

54

53

52

51
63

62

61

60

59